Previous Next

شصت و دومین اجلاس سالیانه انجمن نسوز اروپا

شصت و دومین اجلاس سالیانه انجمن نسوز اروپا

هیئت سه نفره از شرکت شیمی فلز الوند با برنامه ریزی قبلی در شصت و دومین اجلاس سالیانه انجمن نسوز اروپا که ۲۵و۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ در اخن آلمان برگزار گردید ، شرکت نمودند .
دراین اجلاس طی جلسات خصوص با رئیس انجمن نسوز اروپا  ومدیران بخش های ۴گانه انجمن با ارائه محصولات تولیدی شرکت مخصوصا کامپوزیت جدید، در خصوص نحوه همکاری های این شرکت با انجمن نسوز اروپا مذاکره نمودند.
کامپوزیت تولیدی این شرکت مورد تقدیر و تحسین قرارگرفت واز سوی آنان اظهار شد که چنین کامپوزیت در جهان تا این تاریخ مشاهده نشده است،همچنین طرفین برای ساخت کامپوزیت های جدید اعلام همکاری نمودند.
از غرفه های نمایشگاه جنبی اجلاس نیز بازدید ودر خصوص این کامپوزیت با آنان نیز صحبت شد که مورد تحسین واقع شد وانان نیز همگی از وجود چنین کامپوزیتی اظهار بی اطلاعی نمودند.

یک هیت دو نفره متشکل ازآقایان حبیب اله جمشیدی و فرشید اسکندری با برنامه ریزی قبلی در این اجلاس شرکت نمودند

نکات مهم این رخداد را می توان به شرح ذیل بر شمرد

  • ملاقات این هیئت از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر روز 8 سپتامبر با رئیس اجلاس در این ملاقات محصولات شرکت به ایشان معرفی شد و پیشنهاد گردید که این شرکت در کلیه کمیته های perlite institud حضور داشته باشد
  • خانم ریئس ضمت تخقیق و تقدیر از کیفیت محصولولات کامپوزیت ساخته شده توسط این شرکت که از نظر ایشان منحصر به فرد بود این را به حاضرین در اجلاس معرفی و از آنان خواسته اند تا از دانش و تجربه ها استفاده نمایند
  • ضمنا قبول کردند که این شرکت در همه کمیته های perlite institude یک نماینده داشته باشد
  • این هیئت در چهار روز برگزاری اجلاس از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 هر شب توانست با 29 شرکت از جهان مذاکرات دو طرفه داشته باشد در این ملاقاتها ضمن تبادل اطلاعات ، محصولات این شرکت عرضه شد و همه آنها ضمن تحسین و تقدیر بودند که کامپوزیت تولید این شرکت منحصر به فرد بوده و سابقه ای از مشابه آن دیده نشده است
  • اکثریت شرکت های طرف ملاقات ، از این شرکت جهت بازدید از کارخانه های خود و تبادل اطلاعات فنی دعوت نمودند که دو دعوت در خلال همین سفر انجام شد
  • سخرانی این هیئت که در خصوص نقش کاتالیستی پرلیت و جزو 8 سحنرانی اصلی اجلاس بود به شدت مورد استقبال قرار گرفت
  • در جلسه اختتاممیه که پرچم و نام کشورهای شرکت کننده روی پرده سالن می آمد و هر کشور به فراخور مورد تشویق قرار می گرفت ، زمانی که نام و پرچم ایران ظاهر شد حاضرین بلند شدند و با شدت و مدت ظولانی تشویق نمودند
  • به دعوت شرکت bublon  از اتریش از کارخانه این شرکت که  پرلیت برای بهش ساختمانی تولید میکردد بازدید شد در خلال این بازدید  مذاکراتی جهت تامین موارد اولیه مورد نیاز این شرکت از ایران به عمل آمد که در حال پیگیری است این شرکت تامین کننده پرلیت بخش ساختمانی در اروپاست
  • به دعوت شرکت pull هم از کارخانه این شرکت  در شهر بازدید به عمل آمد این شرکت تولید کنند پرلیت برای کشاوزی بوده و به تمامی نقاط جهان صادرات دارد
  • برای تامین مواد اولیه این شرکت از ایران نیز مذاکراتی به عمل آمده که در حال پیگیری میباشد

چاپ