خدمات مشاوره

مشاوره قبل خرید و بعد خرید

مشاوره فنی

توضیح کامل و فنی محصولات به مشتری به منظور پیدایش محل بهتر کاربردها ، سهولت رسیدن به بهترین انتخاب و کاهش هزینه ها
انجام مطالعات ملی و بین المللی برای یافتن پاسخ به سوالات و رفع ابهامات در برآوردن نیاز فنی و اطلاعات مشتریان
حضور در محل کار مشتریان و همراهی ، همفکری ، مشاوره تبادل تجربیات با همکاران و کارشناسان حاضر در محل کار
برگزاری دوره های توجیحی و اموزشی مشترک با مشتریان و انتقال نتیجه مطالعات و تحقیقات کامل به آنان