عابق|نسوز|صندوق های نسوز|گاوصندوق نسوز|کاربردRP در صندوق نسوز| ضد حریق|امکانات

کاربرد RP در صندوق های نسوز

RP در صندوق های نسوز

RP یک کامپوزیت پرلیتی بوده و همزمان عایق و نسوز هست می تواند صندوق های امانات را ضد حریق و نسوز نماید

توجه به اینکه RP  همزمان هم عایق و نسوز هست و می تواند از 800 تا 1400 درجه را تحمل نماید، نوید یک اتفاق مهم را برای صنعت صندوق نسوز دارد
زیرا با استفاده از RP دیگر نیازی به تعیین زمانی مثلا 20 دقیقه تا رسیدن آتش نشانی برای صندوق ها نیست.RP میتواند صندوق ها را تا هر زمانی که داخل آتش باشند محافظت نماید و هیچ مشکلی برای کالای داخل صندوق پیش نخواهد آمد


چاپ