عایق|نسوز|عایق و نسوز|مخازن نفت|پتروشیمی|پودر پرلیت|کامپوزیت پرلیتی |صنعت نفت|کاربرد rp|در صنعت نفت

کاربرد RP در صنعت نفت و پتروشیمی

RP در صنعت نفت و پتروشیمی و عایق نموردن مخازن

RP که یک کامپوزیت پرلیتی هست همزمان عایق و نسوز بوده و دمای 800 تا 1400 درجه را تحمل نموده و از خود عبور نمی دهد هم اینک مخازن نفت و پتروشیمی با پودر پرلیت در دانه بندی 0-1 میلی متر عایق شوند و به دلیل نشست پرلیت ، دائما نیاز به اصلاح و تکمیل دارند

RP تحولات زیر را در عایق کردن مخازن بوجود می آورد

  • ضخامت عایق کاهش می یابد(پیش بینی میشود این کاهش تا 80% وضعیت موجود باشد)
  • انجام عملیات عایق کاری با سهولت و سرعت خیلی زیاد انجام میشود
  • نیازی به تعمیر و اصلاح بعدی نخواهد بود
  • هزینه انجام کارهم به صورت معنی داری کاهش خواهد یافت
  • مخازن جای کمتری را اشغال خواهند کرد
  • این عایق را می توان مجدد استفاده کرد یعنی میتوان در هر زمان عایق را از محل نصب شده جدا کرد و در مخزن دیگری استفاده کرد

چاپ