دوستدار محیط زیست

دوستدار محیط زیست

RP یک محصول پاک است زیرا :

 الف: در ترکیب خود فقط مواد معدنی غیر مضر برای انسان و محیط زیست راب ا پایه سیلیس دارد  در وجود rp هیچ ماده شیمیایی یا مضر مثل آزبست وجود ندارد

ب: عناصر تشکیل دهنده RP  همگی از 80 تا 1200 درجه حرارت دیده و کاملا استریل شده اند

ج: با RP ، بشریت به ساختمان نسوز و عایق خواهد  رسید ، صرفه جویی در مصرف انرژی به حداکثر می رسد و آلودگی ناشی از سوخت فسیلی در ساختمانها به شدت کاهش یافته و کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا و پاکی جو خواهد نمود

RP به هر ساختمانی وارد شود آنرا سبز خواهد کرد


چاپ