عایق و نسوز

عایق و نسوز

RP شاید اولین جرم در جهان هست که همزمان عایق و نسوز هست یعنی اگر RP را بعنوان نسوز استفاده کنیم نیازی به عایق کردن آن نداریم چرا که خود بهترین و موثر ترین عایق نیز هست

نکته مهم این است  چون RP  نسوزی هست که عایق هم هست دما به داخل آن نفوذ نمی کند یعنی ما در داخل RP  حرارت نهفته نداریم به همین دلیل اگر کوره ای برای سرد شدن  و تخلیه موارد  داخل خود  زمانی مثل 8 یا 12 یا 24 یا 72 ساعت  و یا ..... لازم دارد تا دوباره شارژ شود وقتی این کوره  با RP ساخته شود  این زمان های طولانی  برای سرد شدن و بوجود آمدن شرایط لازم برای تخلیه و بارگیری به کمتر از 1 ساعت تقلیل می یابد


چاپ