مخترعین RPرا بشناسید

مخترعینRPرا بیشتر بشناسید

1

آقای حبیب اله جمشیدی

آقای حبیب اله جمشیدی که ایده پرداز ، پی گیر ، خستگی ناپذیر ، پای ثابت بود و علیرغم شکست های زیاد ، خود را امیدواری داد ، پیروزی بدست آمده او بیش از 40 سال در بخش دولتی ، عمومی ، غیر دولتی و خصوصی به عنوان مدیر فعالیت داشته و از کلاس 9 دبیرستان استراتژی زندگی خود را تعیین نموده است . انجام اقداماتی که جهان را تغیر دهد از مولفه های این استراتژی بوده است او کارشناسی ارشد مدیریت با گرایش سیستم همورث و کارشناسی خودرا در دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته ریاضی محض به پایان برده است او متولی و بنیانگذار 5 شرکت سهامی (خاص) در زمینه های تولیدی و بازرگانی بوده که 3 شرکت را دارای اعتبار جهانی نموده است
2

خانم عارفه جمشیدی

خانم عارفه جمشیدی دارای دکتری مدییریت و برنامه ریزی (باگرایش ورزش) از دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولیدی به مدت 11 سال بوده است ایشان با صدا و سیمای قزوین نیز به عنوان کارشناس مدعو همکاری دارد . خلاقیت ، نو آوری و تلاش مستمر با گاه جهانی از ویژگی های شخصیتی اوست و او در زمینه فعالیت های کودکان هم طرح های ابتکاری و مهمی به اجرا در آورده است
3

خانم عاطفه جمشیدی

خانم عاطفه جمشیدی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق قدرت در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکاه شهید بهشتی تهران بوده و لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت از دانشاه علم و صنعت تهران می باشد او عضو هیئت مدیره شرکت به مدت 11 سال بوده و RP دومین اختراعش محصوب می شود
4

آقای محسن جمشیدی

آقای محسن جمشیدی : دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه علم و صنعت تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک مواد در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فرانسه است . او از سپتامبر پیش رو دکتری مکانیک مواد را در فرانسه دنبال خواهد کرد RP دومین اختراع اوهست
5

آقای فرشید اسکندری

آقای فرشید اسکندری ، دانشجوی رشته دکتری شیمی آلی دانشگاه بین الملل امام خمینی بوده و دارای 12 ایده و ابتکار می باشد و با صدا و سیمای مرکز قزوین هم بعنوان کارشناس مدعو همکاری دارد او در دو اجلاس جهانی 2017 بانکوک و 2019 میلان ایتالیا از طرف شرکت سخنرانی نموده است شرکت شیمی فلز الوند ، دومین محیط کاری صنعتی او محسوب می شود
6

مهندس مهدی شیرخانلو

مهندس مهدی شیرخانلو : دانشجوی دکتری شیمی معدنی ازدانشگاه وین (اتریش) او در صنایع مختلف در داخل و خارج کشور فعالیت داشته و مدتی هم همکار سازمان صنایع و معادن استان قزوین بوده است

چاپ