RP در اشکال و ابعاد مختلف

RP در اشکال و ابعاد مختلف

این امکان وجود دارد که در همه موارد مصرف RP در عایق و نسوز و سبک سازی بتوانیم به هر شکلی که نیاز داریم به همان اندازه و شکل RP را تولید کنیم از این ویژگی یک مزیت مهم و تسهیل کننده برای رفع نیاز ها خواهد بود


چاپ